Seminář na virtuální a rozšířenou realitu pro začátečníky

Na workshopu se seznámíte s tím, co je to virtuální, rozšířená a mixovaná realita.

Podíváte se na praktické ukázky, kde je možné v hodinách Chemie, Biologie, Dějepisu, Informatiky a dalších použít rozšířenou či virtuální realitu, jednak proto, aby se žáci s daným tématem více sblížili, ale také proto, aby věci, které jsou hůře představitelné, lépe pochopili.

Účastníci si prakticky zkusí pomocí rozšířené reality sledovat různé chemické prvky, podívat se na anatomii lidského těla či orgánů či další zajímavosti. Pomocí virtuální reality se podíváte například na mořské dno, budete se procházet tajuplnými jeskyněmi či kolem tekoucí žhnoucí lávy apod.

Seznamte i vy svoje studenty s novými možnostmi výuky.