Kancelář

Národní pedagogický institut České republiky

Talentcentrum - DATEL

Senovážné nám. 25

110 00 Praha 1

Zákon o informacích a GDPR

Informace vztahující se k působnosti NPI ČR jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NPI ČR může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1

Telefon: 234 814 303

e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV

Kontakty:

V případě zájmu o naše aktivity, prosím kontaktujte daného krajského koordinátora, který se s Vámi spojí nebo nás kontaktujte na mail: datel@talentovani.cz

Krajští koordinátoři SPN

Zdeněk Smrčka

Vedoucí laboratoře

Zapálený Matfyzák, kterého baví práce s dětmi a dospělými a rád předává své vědomosti.

Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu v Praze a to dva obory: Obecnou Informatiku a Matematiku a informatiku zaměřenou na vzdělání. Již dlouhá léta pracuji pro projekt Talnet pod NIDV při MŠMT jako Správce a administrátor aplikací Talentcentra, koordinátor a instruktor kurzů pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy. Jsem také garant a lektor odborných informatických, matematických, technických kroužků a kurzů v rámci Intellectus.

Od roku 2019 mám na starosti vedení a rozvoj digitální a technologické laboratoře DATEL v rámci Systému podpory nadání při MŠMT, která se zaměřuje na podporu učitelů a studentů se zájmem o technologie. Zároveň nám jde i o podporu při práci s nadanými studenty.

Důležité je pro mě, že žáky dané téma baví a zároveň se učí.


E-mail: zdenek.smrcka[zavinac]npicr.cz

Telefon: 721 679 028

Michal Hloušek

Tester a maker aktivit

Jsem studentem informačních technologií na ČVUT. Již od střední školy se aktivně, co nejefektivněji snažím předávat své vědomosti dál. Pod záštitou organizace Intellectus vedu zájmové kroužky, workshopy a letní tábory pro zvídavé studenty. Zároveň se snažím předat dalším i své zkušenosti s výukou, vytvářím tedy materiály, ze kterých mohou čerpat ostatní lektoři.

Ve svém volném čase se věnuji programování a systémové administraci ve firmách, kde dále vzdělávám nové zaměstnance a vedu workshopy cílené na studenty středních a vysokých škol se zájmem o automatizaci a cloudové technologie


Bohumila Potočná

Technická podpora aktivit

Aktuálně studuji Kybernetiku a robotiku na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. U NIDV pomáhám spravovat online kurzy projektu Talnet, kterých jsem se dříve i sama účastnila jako student.

Myslím, že je do budoucna důležité podporovat v dětech zájem o vědu a techniku, a jsem ráda, když k tomu mohu přispět.

E-mail: datelsupport[zavinac]talentovani.cz